รางวัลพานแว่นฟ้า…วรรณกรรม นวัตกรรม สู่สาธารณชน

Khwanchanok N.164 views

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2559-2564 : แนวคิดทางสังคมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยผ่านเรื่องสั้นร่วมสมัย”

Release Date

-

Tags

No tags yet.

Neon Ghost

6 online

Merge Survivor: Zombie!

1 online

Apex Street Racing

6 online

Punch Hero

21 online

AbsolutLand: Journey To The Cosmos
Timelock: Puzzle Parkour
Infinite Ascent
Mostly Only Up!

2 online

Buddy Blitz
Sniper Legends

1 online

ห้องเรียนออนไลน์  By Supaporn Potong - ง20202 ทักษะอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต 2
Mono (the team behind monobank)
u.chomu.vyklyk
Shaolin Art Center
Crowgue
Nomion - Co Vat Gallery
Lazarev
Radio
Airbus 380
1CryptoMuzik