รางวัลพานแว่นฟ้า…วรรณกรรม นวัตกรรม สู่สาธารณชน

Khwanchanok N.164 views

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ.2559-2564 : แนวคิดทางสังคมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยผ่านเรื่องสั้นร่วมสมัย”

Release Date

-

Tags

No tags yet.

AbsolutLand: Journey To The Cosmos
Mostly Only Up!

4 online

Merge Survivor: Zombie!

1 online

Racing Empire

10 online

Jailbreak Prison Run

2 online

SHOOTY SHOOTY
Squid game By Meta Vitrine
The Cultureverse
Timelock: Puzzle Parkour
Rainbow Obby
hamyang 메타버스 전시관 오후반
Airbus 380
Spatial Avatar Store
One Woman's Metaverse Art Gallery
Intellias
Super Mario Bros
Ambient Canvas
MannaVerse-BRAx
Lunar Rally beta
Zagrava