นิทรรศการ บุหรี่ไฟฟ้า ฟิน จน ตาย

TYI Thailand552 views

นิทรรศการจัดทำขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และสะท้อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาสูบที่ไม่เคยบอกสังคม และให้ข้อมูล ที่เป็นเท็จ ต่อประชาชน เช่น บุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าให้มีความเป็นมิตร ทันสมัย เพื่อลักลอบจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองยังขาดกระบวนการรู้เท่าทันของบุหรี่ไฟฟ้า

Release Date

April 20, 2024

Sniper Legends
CLIMB IT

2 online

Escape Lockdown
Eggspedition
Timelock: Puzzle Parkour
Buddhaverse 3
Irule02 / GAME
Publicity code
Futura Hub - Welcome Island
MCM Wearable Casa
Cactus Boom Conference Room
Neon Ghost

1 online

King of the Hill. Multiplayer

5 online

SHOOTY SHOOTY
Apex Street Racing

7 online

Super Mario Bros
【バイオリンの里おおぶ メタバース】エントランス
ArtCity
2024SeoMyeong
Punch Hero

27 online