เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สพป.สงขลา เขต 3

Advertisement


การดำเนินงานโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม IQA Award สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

Release Date

April 04, 2024

Punch Hero

19 online

Merge Survivor: Zombie!

3 online

AbsolutLand: Journey To The Cosmos
Into The CYBERVERSE: Episode 1
Meta Bomberman by MetaVitrine (BETA)
ATOM city
SHOOTY SHOOTY

1 online

Eggspedition
♨️ Takekage Onsen
Ubuntu Verse
Cyfral - Academia Electronica - Wirtualium 3.0
Victoria & Friends’ Playground
Rainbow Obby
BloodyBottle
Tokyo Kitty Circuit / 東京キティサーキット
Metaverse Academy Campus
SPATIAN GUYS [GAME]  - v.1.0.0
Suma Alicante. Oficina en el Metaverso

1 online

Laboratorio di Tecnologie Didattiche 2024
Apex Street Racing

2 online