ชมไลฟ์สด เสนาลวดลายไทยพื้นฐานแห่งความวิจิตรไทย

SK_CC_ICT165 views

สถาบันสุวรรณภูมิศึกษาและสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นขอเชิญร่วมชม นิทรรศการออนไลน์ Metaverse ลวดลายไทย พื้นฐานเเห่งความวิจิตรไทย “ความหมายของลายไทยในภาคกลาง เหนือ อีสาน ใต้ และชายแดนใต้" ชมการนำลวดลายไทยไปสร้างสรรค์งานช่างศิลป์ถิ่นใต้จากยะลา ปัตตานี นราธิวาสิ และสงขลา (แทงหยวก แกะสลักไม้ ว่าว กริช ผ้าและแม่พิมพ์โลหะผ้าปาเต๊ะ)

Release Date

February 19, 2024

Tags

No tags yet.

Mostly Only Up!
SHOOTY SHOOTY
Rainbow Obby
BloodyBottle
Eggspedition
Hyper Jump
HEAVEN SHOPPINGMALL 3
Infinite Ascent
MCM Wearable Casa
TJ COLLECTION 30  MUSEUM
Animatrix Industrial Showroom
Agora - Academia Electronica
Indistinti confini: Ovidio vs Calvino
DrimCity
Timelock: Puzzle Parkour
Racing Empire
The author room
Suma Alicante. Oficina en el Metaverso
CAS
Nomion - Co Vat Gallery